U Dobrego Duszpasterstwo Akademickie | Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego!

Grupa Liturgiczna

"Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc" (KL 10)

Grupa Liturgiczna

Akademicka Liturgiczna Służba Ołtarza gromadzi młodych mężczyzn, którzy poprzez swoją służbę pragną odkrywać piękno liturgii. Staramy się jak najlepiej przygotowywać do wykonywanej posługi przy ołtarzu Pańskim poprzez spotkania formacyjne odbywające się w każdy piątek o 19:00 w zakrystii na których zgłębiamy zarówno niezbędne "zewnętrzne"  umiejętności do pełnienia określonej funkcji podczas sprawowania Eucharystii, ale również wzbogacamy swoją wiedzę na temat Liturgii dzięki czemu staję się na nam bliska. Trzeba pamiętać że wszyscy ministranci czy też lektorzy służą przecież samemu Chrystusowi!

Wzorem w naszych działaniach jest były Papież Benedykt XVI wraz ze swoim ceremoniarzem Guido Marini, którzy w swoich staraniach ukazują piękno liturgii w duchu reform Soboru Watykańskiego II. Reformy te wprowadziły Kościół na drogę naturalnych przemian jednocześnie nie zrywając z bogatą i piękną tradycją. Zatem możemy powiedzieć, że liturgia obecnie sprawowana choć w innej formie i zawierająca nowe elementy jest tą samą liturgią, która była sprawiana przed soborem. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przemiany jakich dokonuje Benedykt XIV podczas celebracji Eucharystii. Jedną z nich jest umiejscowienie krucyfiksu na środku ołtarza, by wskazać że celebrans i wierni nie patrzą na siebie, ale razem patrzą na Pana, który jest ośrodkiem ich modlitw. 

By uwypuklić wymiar tajemnicy, misterium i żywej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, komunia święta udzielana jest do ust, a wierni podczas Jej przyjmowania klęczą.

Wszystkie te elementy przy zachowaniu wierności normom i przepisom liturgicznym ubogacają Akademicką Mszę Świętą sprawowaną w każdą niedziele o 19:15 oraz podczas nabożeństw i Eucharystii poniedziałekowych.

Jeśli nie chcesz by Liturgia była dla Ciebie czymś obcym, niedostępnym, całkowicie nieosiągalny lecz pragniesz by była Szczytem Twojego życia zapraszamy do Grupy Liturgicznej. Nie musisz mieć doświadczenia, znać kilku języków wystarczą chęci – resztę pozwól zrobić Bogu!